Bộ sưu tập những bức ảnh "vãi lều" và chưa từng công bố của Bush

Thứ Ba, 8 tháng 6, 2010 |

Có những khoảnh khắc "anh íh" nhìn bùn cười không chịu thổi, mời bà con thư giãn với loạt 38 bức ảnh này nhé, thật 100%, không Photoshop ^^

Tổng thống Bush

Tổng thống Bush

Tổng thống Bush

Tổng thống Bush

Tổng thống Bush

Tổng thống Bush

Tổng thống Bush

Tổng thống Bush

Tổng thống Bush

Tổng thống Bush

Tổng thống Bush

Tổng thống Bush

Tổng thống Bush

Tổng thống Bush

Tổng thống Bush

Tổng thống Bush

Tổng thống Bush

Tổng thống Bush

Tổng thống Bush

Tổng thống Bush

Tổng thống Bush

Tổng thống Bush

Tổng thống Bush

Tổng thống Bush

Tổng thống Bush

Tổng thống Bush

Tổng thống Bush

Tổng thống Bush

Tổng thống Bush

Tổng thống Bush

Tổng thống Bush

Tổng thống Bush

Tổng thống Bush

Tổng thống Bush

Tổng thống Bush

Tổng thống Bush

Tổng thống Bush

Tổng thống Bush


Bản quyền của Gia Đình Nhà Nhím

0 comments:

Đăng nhận xét

Người theo dõi